top of page

Botaş Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi
Faz-2 Kapasite Artırımı

Proje Ayrıntıları

Aksaray’da yer alan Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi’nin, Faz-2 etabı kapsamında kapasite artırımı gerçekleştirilmektedir. Mevcut kapasitenin 4 katına çıkarılarak toplam depolama hacminin 5.4 milyar metreküp’e ulaşması hedeflenmektedir.

 

Proje kapsamında; yer altı depolama kuyularının açılabilmesi için ihtiyaç duyulan yer üstü proses sistemlerinin tasarımı, yer altı ve yer üstü borulama projeleri ile 3D modellerin oluşturulması, hidrolik analizlerin ve boru stress analizlerinin yapılması, proses kontrol sistemleri ve detay projelerinin oluşturulması, sistem elektrik altyapısı detay projelerinin hazırlanması,  satın alma için gerekli liste, şartname ve bilgi föylerinin oluşturulması, tehlikeli alan sınıflandırılması ve HAZOP çalışmaları yapılmaktadır.

 

Koryon Mühendislik; Türkiye açısından stratejik öneme sahip bu projenin detay mühendislik çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

İdare:

Botaş

                                   

Faaliyet Alanı:

Depolama Sahaları

Tamamlanma Tarihi:

Proje Devam Ediyor

Konum:

Aksaray / Türkiye

Kapsam:

40 adet yeni yer altı depolama kuyusu, 5 adet yeni pompa istasyonu, 2 adet pig istasyonu, 68 km yer altı 12 km yer üstü borulama hattı

bottom of page