top of page

Faaliyet Alanları

Rafineriler ve Petrokimya Tesisleri

Koryon Mühendislik, uluslararası standartlar çerçevesinde, Rafineri ve Petrokimya tesislerinde ünite içi ve ünite dışı mühendislik hizmetleri vermektedir. Yer aldığımız gerek yasal gereklilik gerek kapasite artışı gerekse verimlilik projelerinde müşteri hedeflerinin yakalanmasını sürdürülebilir çözümlerle sağlıyoruz.

Energy.jpg

Enerji Santralleri

Enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün artması sebebiyle fosil yakıtlı yenilenebilir kaynaklı enerji tesislerinin kurulumunda, uluslararası standartlar, ulusal regülasyonlar ve müşteri hedefleri doğrultusunda çözümler sunuyoruz.

pipe-1886687_1920.jpg

Boru Hatları (Yerüstü, Yeraltı, Denizaltı )

Boru hatları üretici ve tüketici ülkeler arasındaki ürün ihtiyacını karşılamak açısından büyük bir öneme sahiptir. Tam da bu konuda Koryon Mühendislik olarak yerüstü, yeraltı veya denizaltı boru hattı projelerinde güzergâh seçimi, boru hattı planlaması, malzeme seçimi ve detay mühendislik hizmetlerini müşterilerimize sunmaktayız.

FF.jpg

Yangınla Mücadele Sistemleri

Endüstri standartlarına göre fabrika ya da tesislerde yangın söndürme sistemleri tasarlıyor veya mevcut yangın söndürme sistemlerini doğruluyoruz. Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA) ve yerel yangın yönetmeliklerine uygun yangından korunma sistemlerini müşteriye özel sigorta gereksinimlerine göre tasarlıyoruz.

factory-644982_1920.jpg

Depolama Sahaları

Ulusal veya uluslararası seviyede arz güvenliği ya da ticari faaliyet sebebiyle kurulan, yer altı, yer üstü petrol ürünleri, kimyasal ya da doğalgaz depolama alanlarını / sahalarını temel mühendislik , FEED (Front End Engineering Design) veya detay mühendislik seviyelerinde uluslararası standartlara uygun olarak tasarlıyoruz.

Mining.jpg

Maden Sahaları

Koryon Mühendislik, değerleri gereği iş güvenliğini, canlı sağlığını ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutarak, uluslararası standartlar çerçevesinde maden sektöründe ihtiyaç duyulan projelerde ve yapım danışmanlığı tarafında çözümler sunmaktadır.

iskele dolum.jpg

Dolum / Yükleme Tesisleri

Koryon Mühendislik olarak ham petrol ve petrol ürünleri ile doğalgaz ve kimyasalların dolum tesislerinin projelendirilmesi konusunda bilgi ve deneyimlerimiz ile müşterilerimizin taleplerini uluslararası standartlara uygun olarak karşılıyoruz.

Depositphotos_13930708_l_2.png

İleri Mühendislik Uygulamaları

Yapısal mekanik analizlerde, mekanik yükleme ve sınır koşullarının fiziksel bir yapı ve bileşenleri üzerinde yaratacağı etkilerin bulunmasını hedefliyor, bunun için fiziğin, matematiğin ve malzeme bilimlerinin ilgili alanlarından faydalanıyoruz.

 

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği çalışmaları ile endüstriyel sahalarda, paket programların limitleri dışında kalan mühendislik uygulamaları için ısı ve akış analizleri yapıyoruz.

star1.jpg

Gübre ve Kimya Tesisleri

Kimyasal ve gübre tesislerinin proses geliştirme, verimlilik, yerel/uluslararası regülasyonları sebebiyle ihtiyaç duyduğu yatırımların mühendislik tarafında yetkin ekibimiz ile çözümler sağlıyoruz.

industry-525119_1920.jpg

Endüstriyel Tesisler

Demir çelik, gıda gibi endüstriyel tesislerde Koryon Mühendislik işçi sağlığı ve çevre duyarlılığını ön planda tutarak sürdürülebilir çözümler üretiyoruz.

MicrosoftTeams-image (1).png

Proses Güvenliği

Koryon Mühendislik, proses ve risk analizi konusunda hızla büyüyen tecrübesi ile müşterilerine hem gerçek zamanlı hem de online HAZOP-LOPA çalışmaları sunmaktadır. Son 2 yılda fabrika veya daha basit projeler dahil olmak üzere 20'den fazla HAZOP-LOPA çalıştayı sonuçlandırılmıştır. Çalışmalarımız rafineri, petrokimya, gıda, gübre, iskele, depolama tesisi, kamu hizmetleri, gübre, havacılık gibi çok çeşitli endüstrileri kapsamaktadır.

Tersine Mühendislik Uygulamaları

Lazer ve optik tarayıcılar gibi üç boyutlu tarama teknolojileri kullanılarak, saha ve ekipmanların CAD modellerini oluşturuyor, deneyimli ekibimiz ile tesislerinizin dijital ikizlerini oluşturuyoruz. Oluşturulan model üzerinden mevcut saha güncellemeleri ve çalışmalarını yapıyoruz. Koryon Mühendislik olarak çoğu projemizde hali hazır alımlarında tersine mühendislik metotlarını kullanmakta ve müşterilerimize en iyi hizmeti vermekteyiz.

dreamstime_m_169885107_editted.jpg
bottom of page