top of page
shutterstock_111691541.jpg

Birlikte
Güçleniyoruz

10+

Faaliyet Alanı

100+

Proje

10.000+

Proje Dökümanı

background-01.jpg

Hizmetlerimiz

Untitled-2-03.png

Proses Tasarımları

Isı ve Kütle denklikleri sonucunda Proses Akış Diyagramlarının (PFD) oluşturulmasından nihai P&ID'lere kadar proses sistemleri tasarlıyoruz. Sistemler için hidrolik analiz yapıyoruz veya alt sistemleri eklemeden önce mevcut sistemi değerlendiriyoruz.

Untitled-2-08.png

Dolum ve Ölçüm İstasyonları

Kara tankerleri, deniz tankerleri için yeni yükleme, boşaltma ve aktarma istasyonları tasarlıyoruz. P&ID'leri proses güvenliği gereksinimlerine göre oluşturuyor, ölçüm ve yangından korunma sistemlerini uluslararası standartlara uygun olarak tasarlıyoruz.

Untitled-2-05.png

Yangınla Mücadele Sistemleri

Uluslararası standartlara göre fabrika ya da endüstriyel tesislerde yangınla mücadele sistemleri (algılama, söndürme) tasarlıyor veya mevcut yangın söndürme sistemlerini doğruluyoruz. Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA) ve yerel yangın yönetmeliklerine ve ayrıca müşteriye özel sigorta gereksinimlerine uygun yangından korunma sistemleri tasarlıyoruz.

Untitled-2-02.png

Borulama

Uluslararası standartlara uygun borulama ve boru hattı tasarlıyoruz. (ASME B31.3, ASME B31.1, AWWA, ASME B31.4, ASME B 31.8) 3-Boyutlu boru tasarımı, stres hesaplamaları ve raporları, özel destek tasarımı (değişken/sabit yaylı askı, yıkayıcı vb.), boru korozyon koruma sistemi tasarımı (katodik koruma) yapıyoruz.

Untitled-2-01.png

Terfi İstasyonları

Uluslararası standartlara uygun (API 610, EN), hidrolik, dalgalanma ve pompa kapasitesi hesaplamaları, akış güvenlik ekipmanları seçimi ,pompa seçimi yapıyoruz.

Untitled-2-16-01.png

Tersine Mühendislik

Mevcut tesislerde yapılacak çalışmalarda eldeki dokümantasyonun güncelliğinden şüphe duyulan durumlarda müşterimizin tesisinde lazer tarayıcı ile tarama yapıyoruz, tesisin dijital kopyasını çıkarıyor, yeni projelendirilen kısımlar ile mevcut kısımları sorunsuz olarak ve herhangi bir saha uygulama problemi yaşanmadan entegre edebiliyoruz.

Untitled-2-16-02.png

Kontrol, Enstrüman, Telekom Tasarımı

Analitik ölçümler, dijital kontaklar, aktüatörlü vanalar gibi proses enstrümantasyon sistemleri ve bu sistemlerin bağlı olduğu DCS / ESD kontrol sistemlerinin spesifikasyonlarını ve tasarımlarını yapıyoruz.

Uluslararası standartlar (IEC, ISA) doğrultusunda yapılan tasarımlarımızda, detaylı mühendislik bilgisi ile birlikte enstrümantasyon gereksinimleriniz için kapsamlı bir hizmet sunuyoruz.

Untitled-2-04.png

Depolama Tankları

Depolama tanklarının konfigürasyonu, tasarımı ve detaylandırılması gibi çözümler sunuyor Sismik, iç ve dış basınçlar ve rüzgar yükü dahil tasarım hesaplamaları uluslararası standartlara (API 650, API 620) uygun olarak yapıyoruz. 

Untitled-2-16-03.png

İleri Mühendislik Uygulamaları

Paket programların yetersiz kaldığı mühendislik analizlerinde mekanik yapıların ve akışkanların sonlu elemanlar yöntemleri (Mekanik Yapısal Analiz ya da Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği [HAD]) ile analizlerini gerçekleştiriyoruz.

Untitled-2-16-04.png

Elektrik Sistemi Tasarımı

Uluslararası standartlar (IEC) ve yerel yönetmelikler doğrultusunda; Orta Gerilim / Alçak Gerilim elektriksel sistemlerine dair detaylı bilgimizle mühendislik analizleri, ekipman kapasite seçimleri, ekipman spesifikasyonları kablo seçimi ve tesisatı konusunda müşteri ihtiyacına yönelik tasarımlar yapıyoruz.

Untitled-2-02.png

Basınçlı Kaplar

Uluslararası standartlara uygun (ASME Sec VIII, API, EN) basınçlı kap tasarımı, malzeme seçimi, temel/detaylı tasarım, güvenlik ekipmanı seçimi yapıyoruz.

Untitled-2-07.png

Çelik Konstrüksiyon

Yeni çelik yapı sistemleri tasarlıyor veya mevcut çelik yapı sistemlerini doğruluyoruz. Daha kaliteli çelik tasarım ve detaylandırma hizmetleri sağlamak için teknolojinin mükemmelliğini sağlam mühendislik becerileriyle birleştiriyoruz.

Projelerimiz

4 deneme-01.jpg

Referanslarımız

botaş-01_edited.png
socar-01_edited.png
çimtaş-01_edited.png
Untitled-1-11_edited.png
Untitled-1-09_edited.png
Untitled-1-15-03_edited.png
Untitled-1-15-02_edited.png
petkim-01_edited.png
Untitled 16-01_edited.png
Untitled-1-06_edited.png
Untitled-1-15-01_edited.png
Untitled-1-03_edited.png
opet-01_edited.png
Untitled-1-13_edited.png
Untitled-1-04_edited.png
Untitled-1-07_edited.png
Untitled 16-02_edited.png
Untitled 16-03_edited.png
bottom of page